Eerst toetsen we of je binnen de doelgroep valt. Alleen dan kun je een aanvraag indienen.

Beantwoord daarom de onderstaande vragen. Alle vragen zijn verplicht.
1 Ben je rijksambtenaar?
2 Werk je voor het Ministerie van Defensie, de politie, in het onderwijs of bij een zelfstandig bestuursorgaan (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens)?
3 Ben je de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk geweest?
5 Ben je al gestart met het traject?
6 Heb je ooit gebruik gemaakt van een andere dienst of activiteit van het A+O fonds Rijk?