Eerst toetsen we of je binnen de doelgroep valt. Alleen dan kun je een aanvraag indienen.

Beantwoord daarom de onderstaande vragen.

1 Ben je rijksambtenaar?

2 Ben je de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk geweest?

3 Op grond van artikel 71b ARAR heeft elke rijksambtenaar het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Ben je hiermee bekend?

4 Waarom vraag je het loopbaanadvies via het A+O fonds Rijk aan en niet via je leidinggevende?


5 Ben je al gestart met het traject?

Klik op 'Volgende' om verder te gaan.